رابرت ای ووبلدینگ

رابرت ای ووبلدینگ

رابرت ا. ووبولدینگ، (Robert E. Wubbolding)، معلم، نویسنده و تمرین کننده شناخته شده ای بین المللی و واقعیت درمانی و مدیر مرکز درمانی واقع گرایی در سینسیناتی، اوهایو است.

کتاب های رابرت ای ووبلدینگ

کوچینگ کارکنان


واقعیت درمانی