جوآن فارل

جوآن فارل

دکتر جوآن فارل، رمزگذار موسسه Schema Therapy Midwest-Indianapolis Center و مدیر تحقیقات مرکز درمان و اختلال شخصیت بی مرز، دانشگاه ایندیانا - دانشگاه پوردو ایندیاناپولیس (IUPUI) است.

کتاب های جوآن فارل