گیتا یاکوب

گیتا یاکوب

گیتا یاکوب یک روانشناس بالینی ، روان درمانگر و محقق است. او کارمند دانشگاه فرایبورگ است. پیش از پیوستن به GAIA ، او به عنوان پژوهشگر و روان درمانگر در مرکز پزشکی دانشگاه فرایبورگ فعالیت داشت.

کتاب های گیتا یاکوب