دبرا سیفر

دبرا سیفر

دکتر دبرا سیفر در معالجه غذا خوردن و اختلالات وزن تخصص دارد. وی بر رفتار انسان برای رفع تغییرات آب و هوایی تمرکز کرده است. وی دکترای خود را از دانشگاه سان فرانسیسکو و دریافت کرد و همچنین بورس تحصیلی پس از دکترا را در تحقیقات اختلال در خوردن در بخش روانپزشکی و علوم رفتاری در دانشگاه استنفورد به پایان رساند. علاوه بر این ، وی مدرک کارشناسی ارشد را از دانشکده بهداشت عمومی برکلی اخذ کرده است. او بیش از 15 سال که فعالیت روانپزشکی کرده است. پ

کتاب های دبرا سیفر

درمان پرخوری هیجانی