بلاندین کاله ژرمن

بلاندین کاله ژرمن

بلاندین کاله ژرمن نویسنده کتاب های پرفروش "آناتومی حرکت" ، "آناتومی و ورزش" ، و "آناتومی تنفس" است. وی علاوه بر اینکه رقصنده و معلم رقص است ، یک فیزیوتراپیست معتبر است و در مدرسه ارتوپدی و ماساژ فرانسه در پاریس شرکت کرده است.

کتاب های بلاندین کاله ژرمن

آناتومی تنفس