ماتیو مک کی

ماتیو مک کی

دکتر ماتیو مک کی، استاد روانشناسی در موسسه رایت در برکلی، و نویسنده بیش از 30 کتاب روانشناسی حرفه ای و خودیاری است که در مجموع بیش از 3 میلیون نسخه به فروش رسیده است. وی بنیانگذار ناشر مستقل خودیاری، انتشارات New Harbinger است. وی به مدت بیست و پنج سال مدیر کلینیک خدمات روانشناسی هایت اشبری در سانفرانسیسکو بود. وی مدیر فعلی کلینیک CBT برکلی است. 

کتاب های ماتیو مک کی