پیمان آزاد

پیمان آزاد

دکتر پیمان آزاد در سال 1326 در تهران متولد شده.دوران کودکی و نوجوانی خود را با انبوهی از سوالات بی جواب پشت سر گذاشته؛ سوالاتی بر محور فقر، تبعیض، اجحاف، سنت، باور، ایدئولوژی!بعدا به تفکری دل بسته و زمانی که داعیه پاسخ گویی به این سوالات را داشته و در این زمینه با تعصب قلم زده، آثاری که امروز غالبا فراموش شده اند.نویسنده زندگی خود را به دو دوره تقسیم می کند: دوره ای که در بی خبری نسبت به حقیقت گذشت، و نویسنده غالبا متوجه بیرون از خود بوده است، و دوره ای که وی متوجه درون شده و بیگانه ای را در درون خود می بیند!

کتاب های پیمان آزاد

انسان ؛ طلوع و غروب انرژی


انسان ذهن است و دیگر هیچ


زندگی با آنچه هست


غلبه بر غرور عصبی


الماس های مولوی


کلید فهم مثنوی


آدم و حوا


راز بیداری انسان


ازدواج از توهم تا واقعیت


مثنوی، زبان معرفت


معمای رهایی ذهن


یاقوت های آزاد


زبان آشتی


در حسرت پرواز


زندگی معکوس


عشق و ازدواج


عشق و عقلانیت


بیشتر بخوانید

چگونه با روانشناسی، داستان های بهتری خلق کنیم

«روانشناسی» برای بسیاری از نویسندگان، موهبتی بزرگ است و بینشی ارزشمند را درباره ی چگونگی کارکرد ذهن انسان به آن ها می بخشد.