پیمان آزاد

پیمان آزاد

دکتر پیمان آزاد در سال 1326 در تهران متولد شده.دوران کودکی و نوجوانی خود را با انبوهی از سوالات بی جواب پشت سر گذاشته؛ سوالاتی بر محور فقر، تبعیض، اجحاف، سنت، باور، ایدئولوژی!بعدا به تفکری دل بسته و زمانی که داعیه پاسخ گویی به این سوالات را داشته و در این زمینه با تعصب قلم زده، آثاری که امروز غالبا فراموش شده اند.نویسنده زندگی خود را به دو دوره تقسیم می کند: دوره ای که در بی خبری نسبت به حقیقت گذشت، و نویسنده غالبا متوجه بیرون از خود بوده است، و دوره ای که وی متوجه درون شده و بیگانه ای را در درون خود می بیند!

کتاب های پیمان آزاد

کلید فهم مثنوی


الماس های مولوی


آدم و حوا


مولوی چگونه مولوی شد؟


زندگی با آنچه هست


ازدواج از توهم تا واقعیت


معمای رهایی ذهن


یاقوت های آزاد


پشت نقاب ها چه می گذرد؟


زبان آشتی


در حسرت پرواز


زندگی معکوس


عشق و ازدواج


عشق و عقلانیت