مسیحا برزگر

مسیحا برزگر

مسیحا برزگر زاده‌ی تهران است؛ خیابان حافظ، خیابان ابوسعید ابوالخیر.
او ایران و زبان فارسی را بزرگ‌ترین موهبت‌های الهی زندگیش می‌داند.
برزگر بیش و پیش از هر چیز خدا را دوست دارد، و خود را با همه‌چیز و همه‌کس یگانه می‌داند.
رازورزی را بیشتر از حل مسائل دوست دارد.
مسیحا ستایشگر عشق، خنده، و زندگی‌ست.
می‌گوید: مدام چشم‌هایم را می‌شویم تا از نو ببینم. ساده زندگی می‌کند، و سبک گام برمی‌دارد.
آرام است و اهل هیاهو نیست. کتاب را و کنجی دنج را بسیار دوست دارد.
عقیده دارد برای زنده ماندن و خوب زندگی کردن شعر و موسیقی کافی‌ست.
دل عاشق‌پیشه‌ی او را هیچ پیشه‌ای جز عشق ورزیدن راضی نمی‌کند.
گفتند: زندگی‌نامه‌ی خود را بنویس!
گفت: کتاب شازده کوچولو هست؛ کفایت می‌کند.

کتاب های مسیحا برزگر

زمینی نو


پیام های فرشتگان


نه مرگ، نه ترس


ساحره پورتوبلو


کتاب بیداری


مهار ناشدنی


دل آگاهی


راز


زندگی بی حد و مرز


معجزه


نیروی حال


رهیافتی معنوی به کاهش وزن


با ما از عشق سخن بگو


وحدت عارفانه


کتاب صوتی نیروی حال


کتاب صوتی نیروی حال


کتاب صوتی قصه های 14 معصوم


کتاب صوتی راز


کتاب صوتی آتش و بال پروانه


قهرمان


قدرت


ترانه خواندن به وقت باران


ما به عشق محتاجیم


دانه در عشق می شکفد


رقص زندگی


زیبای خفته


فانوس خیال


صبح به خیر خدا


این کتاب را فعلا نخر!


عشق


افتادن برگی به نام فردی


دلتنگی ها و پرسه ها


قمار عاشقانه


نیلوفر عشق


آواز خوش زندگی


بیشتر بخوانید

چگونه با روانشناسی، داستان های بهتری خلق کنیم

«روانشناسی» برای بسیاری از نویسندگان، موهبتی بزرگ است و بینشی ارزشمند را درباره ی چگونگی کارکرد ذهن انسان به آن ها می بخشد.