مسیحا برزگر

مسیحا برزگر

مسیحا برزگر زاده‌ی تهران است؛ خیابان حافظ، خیابان ابوسعید ابوالخیر.
او ایران و زبان فارسی را بزرگ‌ترین موهبت‌های الهی زندگیش می‌داند.
برزگر بیش و پیش از هر چیز خدا را دوست دارد، و خود را با همه‌چیز و همه‌کس یگانه می‌داند.
رازورزی را بیشتر از حل مسائل دوست دارد.
مسیحا ستایشگر عشق، خنده، و زندگی‌ست.
می‌گوید: مدام چشم‌هایم را می‌شویم تا از نو ببینم. ساده زندگی می‌کند، و سبک گام برمی‌دارد.
آرام است و اهل هیاهو نیست. کتاب را و کنجی دنج را بسیار دوست دارد.
عقیده دارد برای زنده ماندن و خوب زندگی کردن شعر و موسیقی کافی‌ست.
دل عاشق‌پیشه‌ی او را هیچ پیشه‌ای جز عشق ورزیدن راضی نمی‌کند.
گفتند: زندگی‌نامه‌ی خود را بنویس!
گفت: کتاب شازده کوچولو هست؛ کفایت می‌کند.

کتاب های مسیحا برزگر

ساحره پورتوبلو


مهار ناشدنی


دل آگاهی


معجزه


رهیافتی معنوی به کاهش وزن


کتاب بیداری


با ما از عشق سخن بگو


وحدت عارفانه


پیام های فرشتگان


نیروی حال


قهرمان


قدرت


راز


زندگی بی حد و مرز


ترانه خواندن به وقت باران


ما به عشق محتاجیم


دانه در عشق می شکفد


رقص زندگی


زیبای خفته


فانوس خیال


صبح به خیر خدا


این کتاب را فعلا نخر!


عشق


افتادن برگی به نام فردی


دلتنگی ها و پرسه ها


قمار عاشقانه


نیلوفر عشق


آواز خوش زندگی


بیشتر بخوانید

چگونه با روانشناسی، داستان های بهتری خلق کنیم

«روانشناسی» برای بسیاری از نویسندگان، موهبتی بزرگ است و بینشی ارزشمند را درباره ی چگونگی کارکرد ذهن انسان به آن ها می بخشد.