جبران خلیل جبران

جبران خلیل جبران

جبران خلیل جبران (۶ ژانویه ۱۸۸۳ - ۱۰ آوریل ۱۹۳۱) زاده بشرّی لبنان از نویسندگان لبنانی-آمریکایی و خالق کتاب"پیامبر" است.او در ششم ژانویه سال ۱۸۸۳، در خانواده ای مسیحی مارونی (منسوب به مارون قدیس) که به خلیل جبران شهرت داشتند، در البشری، ناحیه ای کوهستانی در شمال لبنان به دنیا آمد. مادرش زنی هنرمند بود که کامله نام داشت.جبران دانشگاه را در سال ۱۹۰۲ تمام کرد. زبان های عربی و فرانسه را آموخته بود و در سرودن شعر به مهارت رسیده بود. در این هنگام رابطه اش با پدرش قطع شد و از او جدا شد و زندگی محقر و فقیرانه ای را از سر گرفت. در همان هنگام شنید که برادر ناتنی اش سل گرفته، خواهرش سلطانه مشکل روده ای دارد و مادرش گرفتار سرطان است. با شنیدن خبر بیماری هولناک سلطانه، جبران در ماه مارس ۱۹۰۲ لبنان را ترک کرد. اما دیر رسید و سلطانه در چهارده سالگی درگذشته بود. در همان سال، پیتر به بیماری سل و مادرش به سرطان درگذشتند.خلیل جبران بعد از پایان تحصیلاتش در فرانسه دوباره وارد آمریکا شد و تا مرگش در سال ۱۹۳۱ در آنجا کار و زندگی کرد.

کتاب های جبران خلیل جبران

شهریار مشرقی


زیبایی زندگی


آوای جبران


باغ پیامبر و سرگردان


خوشه های دانایی


پیامبر و دیوانه


کتاب صوتی پیامبر


جوهر جان


نامه های عاشقانه


دلواپس شادمانی تو هستم


پیامبر


شعر جهان عرب


موسیقی


خرد جاودانه


آیا آدم ندید؟


زیبای خفته


دیوانه


عیسی،پسر انسان


تندیس پیامبر


سیمای خویشتن


شاخه یاس


رویاهای پنهان


عشقهای پنهان


ارواح سرکش


شن و کف دریا


سرگردان


رازهای پنهان


مرگ پیام آور


اشک و لبخند


شعله کبود


صدای سخن عشق


کتاب کوچک عشق و فرزانگی


حروف آتشین


بیشتر بخوانید

«جبران خلیل جبران»: صدای سخن عشق

پس از «ویلیام شکسپیر» و شاعر چینی «لائوتزو»، اثر «جبران» در سال 1923 یعنی کتاب «پیامبر»، او را به سومین نویسنده ی پرفروش در تمام اعصار تبدیل کرده است.

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد

6 دلیل برای خواندن داستان های کوتاه

ضرباهنگ سریع، طرح داستانیِ یک وجهی، و وجود ایجاز از ویژگی های «داستان های کوتاه» هستند