محسن نیکبخت

محسن نیکبخت

این مترجم متولد 1350 تهران که مدرک مهندسی مکانیک دارد، می گوید نخستین کسی بود که مجموعه آثار جبران خلیل جبران را به فارسی برگرداند.نفرین بر ازدواج از شکسپیر، کمدی الهی از دانته، سه کتاب «عاشقانه ها»، «جاودانه ها»، «کویر، انسان و سکوت» از شریعتی و کتاب «منم زرتشت» و «خدا، انسان، عشق» و... از دیگر آثار منتشر شده اوست که ترجمه یا گزینش آن ها را به عهده داشته است.

کتاب های محسن نیکبخت

کمدی الهی


۱۸۰,۰۰۰ تومان
بیشتر بخوانید

شکوه بی پایان زندگی پس از مرگ در «کمدی الهی»

«کمدی الهی»، شاهکار بی بدیل دانته، به عقیده ی بسیاری از افراد برترین اثر ادبی در ادبیات غرب است.