مسعود لعلی

مسعود لعلی

مسعود لعلی زادهٔ شهریور۱۳۵۵ در مشهد و کارشناس ارشد رشتهٔ روان‌شناسی بالینی است. وی در زمنیهٔ روان‌شناسی، مهارت‌های زندگی، رشد و به‌سازی درونی و تکنیک‌های موفقیت مطالعه و فعالیت می‌کند و دست به قلم دارد. این نویسنده بالغ بر ۵۰جلد کتاب پُرفروش با تیراژ تقریبی ۲میلیون نسخه منتشر کرده است. به‌گفتهٔ خودش، بنیان‌گذار سبک کتاب‌های قصه‌درمانی و تمثیل‌درمانگری در ایران است و در آثارش بالغ بر ۲هزار داستان و تمثیل الهام‌بخش وجود دارد. مسعود لعلی مدیریت انتشارت مهارت‌های زندگی را به عهده دارد و سخنران انگیزشی و برگزارکنندهٔ کارگاه‌های آموزشی در زمینهٔ مهارت‌های زندگی و مدیریت روحیه و موفقیت نیز هست.

کتاب های مسعود لعلی

بانک تلاش


الماس های خودباوری


قفل یعنی کلیدی هم هست


ملانصرالدین زندگی خویشتنیم


مشکلات را شکلات کنید


کتاب سیب


مغناطیس پول شوید


زنده ایم یا زندگی کنیم


از موج تا اوج


تغییر از من آغاز می شود


شما یک جوجه اردک زشت نیستید


ز مثل...زندگی


فقط غیرممکن غیرممکن است!...


جانب عشق عزیز است فرو مگذارش


بهشت یا جهنم انتخاب باشماست


شانه های غول


از ترسیدن،نترسید


از یک لکه ی زرد خورشید بساز


بیشتر بخوانید

چگونه با روانشناسی، داستان های بهتری خلق کنیم

«روانشناسی» برای بسیاری از نویسندگان، موهبتی بزرگ است و بینشی ارزشمند را درباره ی چگونگی کارکرد ذهن انسان به آن ها می بخشد.