تیچ نات هان

تیچ نات هان

تیچ نات هان، نویسنده، شاعر، پژوهشگر نامدار جهانی و راهب بودایی ذن، در اجتماعی رهبانی که در فرانسه بنیان نهاده زندگی می کند. وی که نویسنده کتاب پرفروش نیویورک تایمز به نام خشم، اثر کلاسیک معجزه تمرکز حواس، و کتاب های بی شمار دیگری است، کارگاه های عمومی در سراسر جهان برگزار می کند و عزلتگاه های برقراری صلح با کهنه سربازان را هدایت می کند. وی در سال ۱۹۶۷ نامزد جایزه صلح نوبل شد.رهبر معنوی بوداییان

کتاب های تیچ نات هان

نه مرگ، نه ترس


راه و رسم عشق


نیلوفر و مرداب


سکوت


تیک نات هان


راه و رسم دیدن


صلح با خویشتن


راه و رسم خوردن


راه و رسم مبارزه


کلیدهای ذن


راه و رسم نشستن


ترس


خرد تسلط بر خشم


معجزه توجه آگاهی


راه و رسم آرامش


هنر برقراری ارتباط


هنر زندگی کردن


نامه عاشقانه به زمین


وفاداری


مدیتیشن راه رفتن


فقط راه برو


شادمانی


راه رفتن و مراقبه


بیشتر بخوانید

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد