تیچ نات هان

تیچ نات هان

تیچ نات هان، نویسنده، شاعر، پژوهشگر نامدار جهانی و راهب بودایی ذن، در اجتماعی رهبانی که در فرانسه بنیان نهاده زندگی می کند. وی که نویسنده کتاب پرفروش نیویورک تایمز به نام خشم، اثر کلاسیک معجزه تمرکز حواس، و کتاب های بی شمار دیگری است، کارگاه های عمومی در سراسر جهان برگزار می کند و عزلتگاه های برقراری صلح با کهنه سربازان را هدایت می کند. وی در سال ۱۹۶۷ نامزد جایزه صلح نوبل شد.رهبر معنوی بوداییان

کتاب های تیچ نات هان

وفاداری


مدیتیشن راه رفتن


راه و رسم نشستن


نیلوفر و مرداب


راه و رسم آرامش


راه و رسم عشق


فقط راه برو


شادمانی


هنر برقراری ارتباط


خرد تسلط بر خشم


راه رفتن و مراقبه


کلیدهای ذن


بیشتر بخوانید

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد