تیچ نات هان

تیچ نات هان

تیچ نات هان، نویسنده، شاعر، پژوهشگر نامدار جهانی و راهب بودایی ذن، در اجتماعی رهبانی که در فرانسه بنیان نهاده زندگی می کند. وی که نویسنده کتاب پرفروش نیویورک تایمز به نام خشم، اثر کلاسیک معجزه تمرکز حواس، و کتاب های بی شمار دیگری است، کارگاه های عمومی در سراسر جهان برگزار می کند و عزلتگاه های برقراری صلح با کهنه سربازان را هدایت می کند. وی در سال ۱۹۶۷ نامزد جایزه صلح نوبل شد.رهبر معنوی بوداییان

کتاب های تیچ نات هان

راه و رسم مبارزه


راه و رسم آرامش


راه و رسم عشق


هنر برقراری ارتباط


نیلوفر و مرداب


کلیدهای ذن


وفاداری


مدیتیشن راه رفتن


راه و رسم نشستن


فقط راه برو


شادمانی


خرد تسلط بر خشم


راه رفتن و مراقبه


بیشتر بخوانید

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد