الهه علوی

الهه علوی

الهه علوی متولد 1361 است و سابقه‌ی طولانی تدریس زبان و ترجمه‌ی کتاب‌های متعدد در کارنامه‌ی او وجود دارد.

کتاب های الهه علوی

رهبر خودآگاه


رهبری در موقعیت های دشوار


روانشناسی جدید پیروزی


هنر زندگی کردن


مغز شما همیشه گوش می دهد


یک تصمیم


جهان خود را تغییر دهید


بدون تو ما هیچ هستیم


خود برتر


وقتی زنان بخواهند


افکار منفی را رها کن


دختری با هفت اسم


کنترل قدرت کلام


از شغل آزاد تا آزادی