علی علی پناهی

علی علی پناهی

علی علی پناهی متولد 1328 در تهران، مدرس ، مولف و مترجم با سابقه ایرانی بازنشسته دیوان محاسبات کشور دارای تحصیلات کارشناس مدیریت بازرگانی در مدرسه عالی بازرگانی تهران سال 1357،کارشناس ارشد مدیریت دولتی در دانشگاه آزاد(تهران مرکز) سال 1379 و دکتری مدیریت دولتی در دانشگاه علامه طباطبایی سال 1387 است که از وی آثار بسیاری تاکنون منتشر شده است.

کتاب های علی علی پناهی

تزلزل ناپذیر


اسرار معنوی موفقیت