کتاب بچه ها علوم

Bacheha Oloom
کد کتاب : 70607
شابک : 978-9649639314
قطع : رحلی
تعداد صفحه : 32
سال انتشار شمسی : 1401
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 21
زودترین زمان ارسال : 4 مرداد

معرفی کتاب بچه ها علوم اثر منوچهر صفاری

کتاب بچـه ها علـوم با طـرح سـوالاتی بچـه را به فـکر کـردن واندیشیدن وادار می کند و در پی آن جواب را از کـودک خواستار می شـود. این کتاب که به روش غیر مستـقیـم آمـوزش می دهد مطالـب زیـر را مـرور مـی کند: آشنـایی با چهار فصل، اطـلاعاتی راجع به رنگین کمان و رنگهای آن، آموزش هوای صاف، بادی، طوفانی، آشنایی با وسایل نقلیه و باغبـانی، آشنایی با اجسـام سبـک وسنـگین و اینکه چرخ کار حمل و نقـل را آسان می کنـد، آشنـایی با شـکل ظاهـری گندم ومیـوه های درختـی و بوتـه ای و اینکه چه چیـزی از گوسفنـد به دست می آید، چه حیـواناتی در زیر زمیـن زنـدگی می کننـد و ...

کتاب بچه ها علوم