علوم تجربی

علوم تجربی

علوم تجربی به علومی گفته می شود که بر پایه ی تحقیقات تجربی و قابل آزمایش، با آزمودن فرضیه عمدتا در شرایط کنترل شده به استدلال علمی می پردازند. کتاب های مربوط به حوزه های مختلف علوم تجربی، مفاهیم این علوم را برای مخاطبین خاص و عام تشریح می کنند.

کتاب های علوم تجربی
معرفی چند اثر
معرفی کتاب اختر فیزیک برای افراد بی قرار
ماهیت جهان، اثر تحسین شده ترین و محبوب ترین اخترفیزیک شناس زمانه.
Barnes & Noble