علوم تجربی

علوم تجربی

علوم تجربی به علومی گفته می شود که بر پایه ی تحقیقات تجربی و قابل آزمایش، با آزمودن فرضیه عمدتا در شرایط کنترل شده به استدلال علمی می پردازند. کتاب های مربوط به حوزه های مختلف علوم تجربی، مفاهیم این علوم را برای مخاطبین خاص و عام تشریح می کنند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های علوم تجربی
×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر