معرفی کتاب قرآن کریم (رحلی با کاغذ معطر)

قرآن کتابی است که محتوای بلند و جامع آن حتی غیر مسلمانان را نیز شگفت زده نموده است به گونه که ماکس منین، شرق شناس معاصر می گوید: «قرآن تنها یک کتاب دینی نیست، بلکه کتاب اخلاق و اصول سیاست و اجتماع و راهنمای روزمره انسان می باشد.» شناخت و معرفت به چگونگی قرآن حاصل نمی شود مگر با غور در قرآن با تدبر و تأمل در آیات نورانیش ، با زندگی کردن با قرآن و مأنوس بودن با آن ، اگر بخواهیم بدانیم که قرآن چگونه کتابی است بهترین معرف آن خودش می باشد

کتاب قرآن کریم (رحلی با کاغذ معطر)


ویژگی های کتاب قرآن کریم (رحلی با کاغذ معطر)

تذهیب : هوشنگ آقامیری

خوشنویس : احمد نیریزی

مشخصات کتاب قرآن کریم (رحلی با کاغذ معطر)
قطع :رحلی با کاغذ معطر
نوع جلد :طرح چرم با قاب بازشو
تعداد صفحه :740
دسته بندی های کتاب قرآن کریم (رحلی با کاغذ معطر)