آلبوم موسیقی ردیف ابوالحسن صبا (دوره ی اول ویلن)

The Abolhasan Saba Radif
کد محصول : 79162
نوازنده :
زودترین زمان ارسال : ---
نوع رسانه : CD
تعداد حلقه : 2
نوع بسته بندی : قاب شیشه ای
زبان اثر : فارسی

معرفی آلبوم موسیقی ردیف ابوالحسن صبا (دوره ی اول ویلن)

تمبک: حمیدرضا برزویی
درباره‌ی این اثر، به قلم المیرا مردانه می‌خوانیم: «مروری کوتاه بر تاریخچه ی دو ساز ویلن و کمانچه در ایران، آمیختگی و امتزاج این دو ساز را چه در مقوله ی کارگان و نظام آموزشی و چه در مقوله ی نوازندگی بر ما نمایان می کند. این امر تا بدانجا ست که اساتید و نوازندگان ساز کمانچه علاوه بر حوزه ی تخصصی ساز کمانچه، از معبر کارگان هایی که در ایران برای ساز ویلن طراحی و ارائه شده و نیز آثار صوتی به جا مانده، عبور کرده و بر اجرا و درک بهتر آنها نیز اهتمام می ورزند. پیش تر نمونه ی صوتی ردیف ابوالحسن صبا با اجرای ویلن  رحمت الله بدیعی به ثبت و ضبط رسیده است. اما از آنجایی که آشنایی با این مجموعه و اجرای آن برای نوازندگان ساز کمانچه لطفی کم نظیر دارد، در این اثر دوره ی اول ردیف صبا برای ویلن با ساز کمانچه ثبت و ضبط شده است. در مجموعه ی حاضر سعی بر آن بوده تا در عین وفاداری به متن و محتوا، منطبق با ذوق شخصی اجرا کننده، اجرایی با ظرایف و مختصات ساز کمانچه به منصه ی ظهور برسد. لازم به ذکر است که قطعات ضربی مجموعه ی پیش رو، به یاری و همراهی دوست و هنرمند توانا و خوش قریحه حمیدرضا برزویی مزین گردیده است.»

آلبوم موسیقی ردیف ابوالحسن صبا (دوره ی اول ویلن)

دسته بندی های آلبوم موسیقی ردیف ابوالحسن صبا (دوره ی اول ویلن)