آلبوم موسیقی ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی

Vocal Radif
کد محصول : 79353
خواننده :
زودترین زمان ارسال : 19 خرداد
نوع رسانه : CD
تعداد حلقه : 3
نوع بسته بندی : قاب شیشه ای
زبان اثر : فارسی

معرفی آلبوم موسیقی ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی

سی‌دی اول شامل دستگاه شور و آوازهای آن غیر از افشاری؛ سی‌دی دوم شامل آواز افشاری و دستگاه های ماهور، سه‌گاه و چهارگاه؛ و سی‌دی سوم شامل دستگاه های همایون، نوا و راست پنجگاه و آواز بیات اصفهان است. در بعضی قسمت ها آواز استاد عبدالله دوامی با تار محمدرضا لطفی همراه شده است.

آلبوم موسیقی ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی

دسته بندی های آلبوم موسیقی ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی