ترامپولین پارک

Trampoline Park
  • 240,000 تومان
  • تمام شد ، اما میاریمش 😏
  • سازنده: گیم باز گیم باز
کد محصول : 82626
زودترین زمان ارسال : ---
ابعاد : 23*23*5
زبان بازی : فارسی
درجه دشواری : متوسط
زمان تقریبی : 30 تا 60 دقیقه

معرفی ترامپولین پارک

بازی فکری ترامپولین پارک در مورد تعدادی ورزشکار است که باید 3 ترامپولین مشابه هم رنگ یا هم نام را تصاحب کنند.
در طول بازی هر زمان یک بازیکن موفق به تصاحب 3 ترامپولین مشابه شود و بازی بلافاصله پایان یافته و او برنده بازی خواهد بود.
برای پیروزی دز بازی کاشی های مشاب را تصرف کنید.
با پرش روی ترامپولین ایده آل مهره های حریفتان را به کاشی های مجاور پرتاب کنید و مالکیت ترامپولین را در اختیار بگیرید.
با ذخیره انرژی در دور های بعدی پرش های بلندتری اتنجام دهید.
هویت خود را مخفی نگه داشته و با شناسایی مهره حریفتان آنهارا از اهدافشان دور نگه دارید.

ترامپولین پارک