کتاب کتاب های من (3)

Small Animals
حیوانات کوچک
کد کتاب : 87919
شابک : 978-9647440349
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 24
سال انتشار شمسی : 1393
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 19 بهمن

کتاب های من (4)
Transport
حمل ونقل
کد کتاب : 87920
شابک : 978-9647440356
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 24
سال انتشار شمسی : 1393
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 19 بهمن

کتاب های من (6)
خوردنی ها
کد کتاب : 87925
شابک : 978-9647440370
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 24
سال انتشار شمسی : 1393
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 19 بهمن

کتاب های من (1)
Adamha
آدم ها و خانه ها
کد کتاب : 87896
شابک : 978-9647440325
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 24
سال انتشار شمسی : 1393
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

کتاب های من (2)
Animals
حیوانات
کد کتاب : 87917
شابک : 978-9647440332
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 24
سال انتشار شمسی : 1393
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

کتاب های من (5)
Things
اشیاء
کد کتاب : 87921
شابک : 978-9647440363
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 24
سال انتشار شمسی : 1393
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب های من (1) اثر لیلی انگجی

رنگ آمیزی تصاویر این کتاب، آغازی است برای اینکه کودک مهارت لازم را کسب کند. با رنگ کردن هر کدام از این تصاویر، کودک با نام و موضوع تصویر آشنا می شود، نام فارسی و انگلیسی آن را فرا می گیرد.

کتاب کتاب های من (1)