کتاب به گزین جوامع الحکایات و لوامع الرّوایات

Jawami ul-Hikayat
جلد 10
کد کتاب : 97731
ویراستار :
شابک : 978-9644308925
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 83
سال انتشار شمسی : 1400
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

به گزین تاریخ بیهقی
Tārīkh-i Bayhaqī
جلد 1
کد کتاب : 97719
ویراستار :
شابک : 978-9644309267
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 100
سال انتشار شمسی : 1400
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

به گزین سفرنامه
Safarnama
جلد 2
کد کتاب : 97720
ویراستار :
شابک : 978-9644309168
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 104
سال انتشار شمسی : 1400
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

به گزین شاهنامه
جلد 3
کد کتاب : 97722
ویراستار :
شابک : 978-9644309151
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 184
سال انتشار شمسی : 1400
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

به گزین سیرالملوک
Siyasatnama
جلد 4
کد کتاب : 97723
ویراستار :
شابک : 978-9644309144
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 92
سال انتشار شمسی : 1400
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

به گزین قابوس نامه
Qabus-nama
جلد 5
کد کتاب : 97725
ویراستار :
شابک : 978-9644309137
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 160
سال انتشار شمسی : 1400
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

به گزین کلیله و دمنه
Kalila and Demna
جلد 6
کد کتاب : 97726
ویراستار :
شابک : ‌‌978-9644309458
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 216
سال انتشار شمسی : 1400
نوع جلد : شومیز
زودترین زمان ارسال : ---

به گزین چهار مقاله
Chahar Maghaleh
جلد 7
کد کتاب : 97728
ویراستار :
شابک : 978-9644309120
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 64
سال انتشار شمسی : 1400
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

به گزین گلستان سعدی
Gulistan
جلد 8
کد کتاب : 97729
ویراستار :
شابک : 978-9644309045
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 114
سال انتشار شمسی : 1400
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

به گزین بوستان سعدی
Bustan
جلد 9
کد کتاب : 97730
ویراستار :
شابک : 978-9644309021
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 236
سال انتشار شمسی : 1400
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

به گزین فرج بعد از شدت
faraj
جلد 11
کد کتاب : 97734
ویراستار :
شابک : 978-9644308895
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 96
سال انتشار شمسی : 1400
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

به گزین روضه خلد
roze
جلد 12
کد کتاب : 97737
ویراستار :
شابک : 978-9644308888
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 104
سال انتشار شمسی : 1400
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

به گزین آثار الوزرا
asar
جلد 13
کد کتاب : 97739
ویراستار :
شابک : 978-9644308864
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 80
سال انتشار شمسی : 1400
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

به گزین لطائف الطوائف
lataef
جلد 14
کد کتاب : 97741
ویراستار :
شابک : 978-9644308826
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 116
سال انتشار شمسی : 1400
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---
ابوالفضل بیهقی
بوالفضل محمد بن حسین بیهقی مورخ و نویسنده معروف ایرانی در دربار غزنوی است. شهرت او بیشتر به خاطر نگارش کتاب معروف به تاریخ بیهقی است که مهمترین منبع تاریخی در مورد دوران غزنوی است. او اوائل عمر را در نیشابور به تحصیل دانش اشتغال داشت، سپس به سمت دبیری وارد دیوان محمود غزنوی و حکمرانان بعد از او شد و در سال ۴۱۸ ه. ش. پس از درگذشت استادش بونصر مشکان به سمت دبیر دیوان شاهی برگزیده شد.در روزگار عبدالرشید غزنوی، هفتمین امیر غزنوی، بیهقی به بالاترین مقام در دیوان، صاحب دیوان رسالت رسید. در همین دور...