لیندزی استودارد

لیندزی استودارد

لیندزی استودارد در ورمونت متولد و بزرگ شده است. وی دوازده سال را در NYC گذراند و زبان انگلیسی را نیز در MS 324 در محله واشینگتن هیتز تدریس کرد. او اخیراً به همراه همسر و دو فرزندش به ورمونت بازگشت.

کتاب های لیندزی استودارد

درست مثل باران


قبل از فراموشی