سیندی بالدوین

سیندی بالدوین

سیندی بالدوین نویسنده رمان تحسین برانگیز است که در آن هندوانه رشد می کند و مبتدی های آینده خوش آمدید. او در کارولینای شمالی بزرگ شد و هنوز هم روزانه هندوانه های شیرین و لهجه های گرم را از دست نمی دهد.

کتاب های سیندی بالدوین