بهار الماسی

بهار الماسی

بهار الماسی شاعر و فعال فرهنگی متولد سال 1364 تهران و دانش‌آموخته دو رشته مهندسی برق و طراحی رسانه و اطلاعات و ساکن تورنتو کانادا است. او سال‌هاست که شعر می‌سراید. از الماسی تاکنون دو مجموعه شعر "دختر خرداد" و "حروف سربی" منتشر شده است و نیز دو مجموعه شعر او با نام‌های "منظومه بی‌قطر و قد" و "یک سر و هزار صدا" توسط انتشارات سیب سرخ منتشر شده است.

کتاب های بهار الماسی

یک سر و هزار صدا