ساره سکوت

ساره سکوت

ساره سکوت در ۱۳۶۳ خورشیدی در ایران به دنیا آمده است. تحصیلات دانشگاهی‌اش در ایران در دو رشته کامپیو‌تر و مهندسی شیمی پتروشیمی به دلیل مهاجرت از ایران ناتمام ماند. پس از مهاجرتش، در شهر تورنتو کانادا تحصیلاتش را در دو رشته دستیاری دندانپزشکی و رشته علوم زیست‌پزشکی ادامه داد. 

کتاب های ساره سکوت

پیامبر درخت ها