احمد فریدمند (الف. روز)

احمد فریدمند (الف. روز)

احمد فريدمند (الف. روز) متولد سال 1332 شاعر ایرانی می باشد. از آثار وی می توان به «عاشقانه‌ها و درد»، «از عشق چراغی بیفروز»، «پرنده روشن»، «رگ ارغوان»، «به این شکل» و «اودیسه کاغذ» اشاره کرد.

کتاب های احمد فریدمند (الف. روز)