محمد تقی حسن زاده توکلی

محمد تقی حسن زاده توکلی

محمد تقی حسن زاده توکلی در 11 دی ماه 1363 به دنیا آمد. در یکی از روزهای سال های 8 سالگی زمانی که این کودک در حال دویدن و فرو رفتن در جهان تخیلی اش بود، یکی از برادرانش از او درباره ی چیزهایی که در ذهنش می گذشت، پرسید و از او خواست، آنها را بنویسند. این گونه بود که کودک بازی گوش برای اولین بار ماجراهای تخیلی درون ذهنش را به روی کاغذ آورد. هیچ کس به اندازه ی این کودک از راز آرزویی که داشت در درونش ریشه می دواند و تمام زندگی اش را پر می کرد، خبر نداشت. تمام شوق او وقتی بود که تابستان می شد و مدرسه ها تعطیل می شد. این زمان بود که او برای نوشتن وقت داشت و می توانست همراه بقیه ی برادر خواهرهایش پشت سر هم کتاب قصه بخواند و این شیرینی زندگی او بود: نوشتن و خواندن.

کتاب های محمد تقی حسن زاده توکلی

ساکورا