آفاق شوهانی

آفاق شوهانی

آفاق شوهانی متولد ۱۳۴۶ در ایلام و از چهره‌های جریان موسوم به شعر دهه‌ی هفتاد به شمار می‌آید. او حدود ۱۷ سالسردبیری برنامه‌های ادبی رادیو را نیز عهده دار بوده است.  
 نام كتاب‌ها:

۱. تنهاتر از آغاز (مجموعه‌ى شعر) تهران: نشانه،۱۳۷۶
۲. در اين نه در سيزده (مجموعه‌ى شعر) تهران: نيم نگاه،۱۳۸۰
۳. من در اين شعر آفاق شوهانى تويى (مجموعه‌ى شعر) شيراز: داستان‌سرا،۱۳۸۲
۴. ویرگول ها به کنار! آمدنم آمده «تو» ببیند (مجموعه‌ى شعر) شيراز: داستان‌سرا،۱۳۸۸
باز نشر: نشر الکترونیکی سپنج،۱۳۸۸
۵. اصلن چرا ابدن (مجموعه‌ى شعر) مشهد: بوتیمار، ۱۳۹۲
۶. سایه‌یی در باغستان (مجموعه‌ى داستان) تهران: نصیرا، ۱۳۹۳

کتاب های آفاق شوهانی

با پرانتزهای باز


نام تازه ام را بخوان


نقطه ای بر سر دال


بر ویرانه های فعل