جان کلی

جان کلی

جان موریس کلی (31 اوت 1931 - 24 ژانویه 1991) سیاستمدار ایرلندی فاین گائه بود که از سال 1981 تا 1982 به عنوان وزیر تجارت، بازرگانی و جهانگردی، وزیر امور خارجه از ژوئن 1981 تا اکتبر 1981، دادستان کل ایرلند از ماه مه سال 1977 تا جولای 1977 فعالیت داشت رئیس دولت ویپ از سال 1973 تا سال 1977 بود. وی از سال 1973 تا 1989 به عنوان معلم Dhtala (TD) برای دوبلین جنوب مرکزی در خدمت بود. وی از سال 1969 تا 1973 به عنوان سناتور برای هیئت فرهنگی و آموزشی بود.

کتاب های جان کلی