وائل ابن حلاق

وائل ابن حلاق

وائل بن حلاق یا وائل حلاق (Wael Hallaq) دانش‌آموخته فقه اسلامی و تاریخ فکری اسلامی است. او در دپارتمان پژوهش خاورمیانه، جنوب آسیا و آفریقا در دانشگاه کلمبیا مشغول به کار است. کتاب دولت ممتنع :اسلام؛ سیاست و معذورات اخلاقی مدرنیته به فارسی ترجمه شده‌است.

کتاب های وائل ابن حلاق

دولت ممتنع