استر دوفلو

استر دوفلو

استر دوفلو، (متولد ۲۵ اکتبر ۱۹۷۲) اقتصاددان فرانسوی آمریکایی است و بنیانگذار و مدیر عامل آزمایشگاه اقدام فقر عبدالطیف جامل است.
دوفلو یک همکار تحقیقاتی عضو هیئت مدیره دفتر تحقیق و تحلیل اقتصادی توسعه (و مدیر برنامه اقتصاد توسعه اقتصادی و تحقیقات مرکز تحقیقات اقتصادی است. دوفلو جایزه یادبود نوبل سال ۲۰۱۹ را در علوم اقتصادی با آبیجیت بنرجی و میشائیل کرمر به دلیل رویکرد تجربی خود برای کاهش فقر جهانی " دریافت کرد. او جوانترین فرد و دومین زنی است که این جایزه را از آن خود کرده‌است.
تحقیقات او به مباحث اقتصاد خرد در کشورهای در حال توسعه، از جمله رفتارهای خانگی، آموزش، دسترسی به امور مالی، بهداشت و ارزیابی سیاست می‌پردازد. وی به همراه بنرجی، دین کارلان، کرمر، جان A. لیست و سیدییل مولیناتان، یک موتور محرک در پیشبرد آزمایش‌های میدانی به عنوان یک روش مهم برای کشف روابط علّی در اقتصاد بوده‌است. وی در نگارش کتاب «اقتصاد خوب برای روزهای سخت» Juggernaut Books، که در اکتبر ۲۰۱۹ منتشر می‌شود، با آبیجیت بنرجی همکاری کرد.

کتاب های استر دوفلو

اقتصاد فقیر