توماس فریدمن

توماس فریدمن

توماس لورن فریدمن مشهور به توماس فریدمن متولد ۲۰ ژولای ۱۹۵۳، ژورنالیست، ستون‌نویس و نویسندهٔ آمریکایی است. فریدمن متخصص مباحث سیاست خارجی، خاورمیانه و مسائل زیست‌محیطی است و تاکنون سه بار برندهٔ جایزهٔ پولیتزر شده‌است. وی هم‌اکنون هفته‌ای دو بار برای نیویورک تایمز قلم می‌زند. متشکرم که دیر آمدید، کتاب فریدمن است که در سال ۲۰۱۶ توسط نشر اشتراوس وژیرو در ۴۹۶ صفحه منتشر شد. این کتاب دربارهٔ دنیای امروز است و می‌خواهد نیروهای اصلی ایجاد تغییر در دنیا را شناسایی و تعریف کند، تأثیر آن‌ها بر مردم و فرهنگ‌های مختلف را توضیح دهد و آنچه را به زعم من مناسب‌ترین ارزش‌ها و واکنش‌ها برای مدیریت این نیروهاست شناسایی کند تا بتوانیم بیشترین بهره را از این نیروها بگیریم.

کتاب های توماس فریدمن

ممنون که دیر آمدید


دنیا مسطح است