ریک تتزلی

ریک تتزلی

ریک تتزلی، سردبیر اجرایی مجله ی تجاری «فست کمپانی»، به مدت دو دهه است که رویدادهای تکنولوژی را پوشش می دهد. تتزلی همچنین، سابقا معاون سردبیر Fortune بوده و با مجله ی Entertainment Weekly همکاری دارد.

کتاب های ریک تتزلی

استیو جابز باشید