مکس تگمارک

مکس تگمارک

مکس تگمارک، زاده ی 5 می 1967، فیزیکدان و اخترشناسی سوئدی – آمریکایی است. او استاد موسسه ی تکنولوژی ماساچوست است و همچنین، نهادهای علمی و فناورانه ی متعددی را بنیان گذاشته است. عمده ی تحقیقات و فعالیت های تگمارک بر توسعه ی دانش هوش مصنوعی تمرکز دارد.

کتاب های مکس تگمارک

زندگی 3.0