حاتم قادری

حاتم قادری

حاتم قادری (متولد ۱۳۳۵ در تهران) پژوهشگر ایرانی حوزه علوم سیاسی و استاد دانشگاه تربیت مدرس است. او همچنین در کلاس‌های آزاد مؤسسه رخداد تازه تدریس می‌کند. او دوره کارشناسی علوم سیاسی را در سال ۱۳۵۸ در دانشگاه شهید بهشتی، دوره کارشناسی ارشد علوم سیاسی را در سال ۱۳۶۷ و دوره دکتری همین رشته در سال ۱۳۷۳ در دانشگاه تربیت مدرس به پایان برد.

کتاب های حاتم قادری

تحول مبانی مشروعیت خلافت


پایی در کوی ایران


فیلسوف مسطح


ایران و یونان


اندیشه در مرز


آزادی وجدان


بیشتر بخوانید

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد