ویلیام بارت

ویلیام بارت

ویلیام کریستوفر بارت (1913-1993) استاد فلسفه در دانشگاه نیویورک از سال 1950 تا 1979 بود. با کمال تعجب ، بارت تحصیلات بعد از متوسطه را در کالج سیتی نیویورک در سن 15 سالگی آغاز کرد. وی دکترای خود را در دانشگاه کلمبیا دریافت کرد. او سردبیر Partisan Review و بعدا منتقد ادبی مجله The Atlantic Monthly بود. او به نگارش آثار فلسفی برای افراد غیر کارشناس مشهور بود. این موارد شامل Irrational Man و The Illusion of Technique بود که همچنان در دست چاپ است. 

کتاب های ویلیام بارت

اگزیستانسیالیسم چیست؟


تکنیک وجود آزادی