وارلام شالاموف

وارلام شالاموف

وارلام شالاموف (18 ژوئن 1907 - 17 ژانویه 1982)، که به عنوان وارامه تعمید یافت، نویسنده، روزنامه نگار، شاعر و بازمانده گللا بود. وی بخش اعظمی از سال 1937 تا 1951 را در اردوگاه های کار اجباری در منطقه قطبی کولی، تا حدودی به دلیل حمایت از لئون تروتسکی و ستایش نویسنده ضد شوروی ایوان بونین گذراند. در سال 194، در نزدیکی مرگ، وی در حالی که هنوز زندانی بود، دستیار پزشکی شد. وی مدت زمان حكم خود، سپس دو سال دیگر پس از آزادی، تا سال 1953 در آن نقش باقی ماند. از سال 1954 تا 1978، او مجموعه ای از داستان های كوتاه را در مورد تجربیات خود در اردوگاه های كار نوشت، كه در این زمینه شش جلد جمع آوری و منتشر شد، به طور جمعی با عنوان Taly Kolyma شناخته می شوند. این کتابها در ابتدا در غرب، با ترجمه انگلیسی، از دهه 1960 چاپ شد. آنها سرانجام به زبان روسی اصلی منتشر شدند، اما فقط در سال 1987 در دوره پس از گلشنوست در اتحاد جماهیر شوروی رسما در دسترس قرار گرفت. قصه های کولیما شاهکار شالاموف و "تواریخ قطعی" زندگی در اردوگاه های کار محسوب می شوند.

کتاب های وارلام شالاموف

قصه های کولیما 1