رابرت ک ماسی

رابرت ک ماسی

رابرت کینلوچ ماسی سوم (5 ژانویه 1929 - 2 دسامبر 2019) روزنامه نگار و مورخ آمریکایی بود. او بخش عمده ای از حرفه خود را به مطالعه خانه رومانوف، خانواده امپراتوری روسیه از سال 1613 تا 1917 اختصاص داد. ماسی جایزه پولیتزر در سال 1981 را برای زندگی نامه برای پیتر بزرگ: زندگی و جهان دریافت کرد.

کتاب های رابرت ک ماسی

پطر کبیر


کاترین کبیر