سهراب طاووسی

سهراب طاووسی

دکتر سهراب طاووسی متولد سال ۱۳۵۳‏ ، مولف و مترجم است. از وی تا کنون چندین کتاب و مقاله منتشر شده است.

کتاب های سهراب طاووسی

پناهگاه زمان


فیزیک اندوه


نامی بر پیشانی آسمان


اندوه خاک


حماسه و نافرمانی


آب شور


نقد ادبی مدرن و نظریه


آیین صورتگری