فرد آلن ولف

فرد آلن ولف

فرد آلن ولف (متولد 3 دسامبر 1934) یک فیزیکدان نظری آمریکایی است که در فیزیک کوانتومی و رابطه بین فیزیک و آگاهی تخصص دارد. او استاد پیشین فیزیک در دانشگاه ایالتی سن دیگو است و به محبوبیت علمی در کانال Discovery کمک کرده است. او نویسنده تعدادی از کتاب های با مضمون فیزیک از جمله Taking the Quantum Leap (1981) ، The Dreaming Univers (1994) ، Mind into Matter (2000) و Time Loops and Space Space (2011) است.

کتاب های فرد آلن ولف

در جستجوی جهان های دیگر