دیوید شف

دیوید شف

دیوید شف، نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی است.شف از دانشگاه کالیفرنیا فارغ التحصیل شد. او به عنوان روزنامه نگار برای نیویورک تایمز، رولینگ استون و وایرد مطلب نوشته و عضو افتخاری بنیاد بین المللی بیماری دوقطبی است. دیوید شف به همراه همسر و سه فرزندش در کالیفرنیای شمالی زندگی می کند.

کتاب های دیوید شف

دیدم پسرم با شیطان می رقصد