فیروزه جزایری دوما

فیروزه جزایری دوما

فیروزه جزایری دوما، زاده ی سال 1965 در آبادان، نویسنده ی ایرانی است که به زبان انگلیسی می نویسد.
دوما در هفت سالگی به همراه خانواده به کالیفرنیا نقل مکان کرد. او پس از مدتی به ایران بازگشت و در شهرهای تهران و اهواز زندگی کرد؛ با این حال، دوما دوباره به ایالات متحده رفت. او در همین زمان نویسندگی را آغاز کرد و با نوشتن مقاله سعی می کرد تا پول رفتن به کالج را فراهم کند.
فیروزه جزایری دوما پس از انتشار اولین کتابش، در دانشگاه ها، کنفرانس ها، دبیرستان ها و سایر مجامع فرهنگی، سخنرانی های زیادی داشته است.

کتاب های فیروزه جزایری دوما

لبخند بی لهجه


۱۵,۰۰۰ تومان