جن لیونز

جن لیونز

جین لیونز با همسرش، سه گربه و تعداد تقریباً نامتناهی نظرات در مورد هر چیزی از اساطیر سومری گرفته تا شیوه صحیح درست کردن مارتینی در آتلانتا، جورجیا زندگی می کند. او تولید کننده بازی های ویدیویی روز است و عصرها را صرف نوشتن داستان های علمی-تخیلی، فانتزی و ماوراء الطبیعه می کند.

کتاب های جن لیونز

نام همگان


ویرانگر شاهان