شوقی ابوخلیل

شوقی ابوخلیل

شوقي ابوخليل (1941-2010) یک نویسنده و محقق فلسطینی ، که آثار زیادی به رشته تحریر درآورده است ، که مشهورترین کتاب او کتاب الاسلام فی کافاس الیثیهام است.

کتاب های شوقی ابوخلیل

تسامح در اسلام