تیم دزموند

تیم دزموند

تیم دزموند ، دانشمند ، درمانگر ، نویسنده و مربی بودایی در آلستد، نیوهمپشایر، در سال 2005 توسط Thich Nhat Hanh به سفارش Interbeing منصوب شد. کارهای پیشگامانه وی در مورد خود دلسوزی و ذهن آگاهی به طور گسترده در رسانه های جهانی به نمایش گذاشته شده است.

کتاب های تیم دزموند