مارکس چاون

مارکس چاون

مارکوس چون (متولد 1959) نویسنده علمی، روزنامه نگار و پخش کننده، در حال حاضر مشاور کیهان شناسی برای مجله New Scientist است. وی در سال 1980 از دانشگاه ملکه مری لندن فارغ التحصیل لیسانس علوم فیزیک (کلاس اول) شد. در سال 1982 فارغ التحصیل از انستیتوی فناوری کالیفرنیا با کارشناسی ارشد علوم اخترفیزیک است. چاون تحت نظر ریچارد فاینمن در انستیتوی فناوری کالیفرنیا تحصیل کرد. کتابهای وی درباره نجوم و فیزیک در درجه اول محبوبیت در بازار قرار دارد، از جمله تئوری کوانتومی نمی تواند شما را آزار دهد، که از وی به دلیل "بیان مفاهیم مات با وضوح منحصر به فرد" مورد ستایش قرار گرفت.

کتاب های مارکس چاون

مهبانگ


مکانیک کوانتومی