برایان کاکس

برایان کاکس

برایان ادوارد کاکس ، متولد ۳ مارس ۱۹۶۸ فیزیک‌دان ذرات اهل انگلستان است. وی عضو انجمن سلطنتی و استاد در دانشگاه منچستر است. وی روی آزمایش اطلس در برخورددهنده بزرگ هادرونی در سرن در نزدیکی ژنو در سوییس فعالیت می‌کند.

کتاب های برایان کاکس

جهان کوانتومی


چرا E=mc2؟


شگفتی های کیهان


جهان بشر


شگفتی های منظومه خورشیدی