برایان کاکس

برایان کاکس

برایان ادوارد کاکس ، متولد ۳ مارس ۱۹۶۸ فیزیک‌دان ذرات اهل انگلستان است. وی عضو انجمن سلطنتی و استاد در دانشگاه منچستر است. وی روی آزمایش اطلس در برخورددهنده بزرگ هادرونی در سرن در نزدیکی ژنو در سوییس فعالیت می‌کند.

کتاب های برایان کاکس

جهان کوانتومی


جهان بشر


چرا E=mc2؟


شگفتی های کیهان


شگفتی های منظومه خورشیدی