رامین رامبد

رامین رامبد

رامین رامبد مترجم ایرانی متولد سال 1345 می باشد.

کتاب های رامین رامبد

سرآغاز بی کرانگی


تاریخچه خودم


فیزیک ناممکن ها


سیاهچاله


فیزیک آینده


استیون هاکینگ


حیات چیست؟


پشت پرده ریاکاری


در جستجوی بسگیتی


مکانیک کوانتومی مولکولی