بو روثستاین

بو روثستاین

بو آبراهام مندل روثستاين (متولد 12 ژوئن 1954) یک دانشمند سیاسی سوئد است. وی استاد سابق دولت و سیاست های عمومی در دانشکده دولتی دانشگاه بلوفاتنیک آکسفورد است. روتستاین در بحث عمومی سوئد درباره سیاست و آزادی دانشگاهی همکاری دارد. او به خصوص در مورد آنچه که او به عنوان تحقیق سیاسی در برخی دانشگاههای سوئد می داند بسیار انتقاد کرده است. در سال 2003، او جایزه انجمن معلمان دانشگاه سوئد را برای آزادی علمی دریافت کرد. روثستاين این جایزه را به خاطر داشتن "در مباحثه عمومی برای اهمیت تدریس و تحقیقات دانشگاههای مستقل" گرفت.

کتاب های بو روثستاین